Hva er en speider uten en skarp øks.

Hva er en speider uten en skarp øks.

Her slipes det både øks og kniv på møtet 08.10.12