Speideroppstart høsten 2020

Holmestrand speidergruppe NSF

Vi starter opp igjen Mandag 24/8 kl 17.30 -19.00 Vi møtes utenfor speiderhuset, vis av vis Botne kirke 

Alle gutter og jenter fra 8 år er velkommen til å være med. Vi har speider møter  hver mandag.

Hvis dere har spørsmål så ta kontakt via kontaktskjemaet eller til undertegnede.

speiderleder Reidun L. Løkkemyhr tlf 93873577