OBS ! Info fra forbundet om kontigent betaling.

En giro for medlemskontingenten for 2013 ble nylig sendt ut til alle som er speidere i Norges speiderforbund. Forfallsdato er feil på denne giroen: Fristen for å betale medlemskontingenten er 10. februar , IKKE 2. oktober!

Husk å betale i tide, så du slipper å få en betalingspåminnelse. Vi beklager trykkfeilen. 

Vennlig hilsen

Norges speiderforbund

Besøksadresse: St. Olavs g. 25, 0166 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 99 22 30