Innkalling til dugnad 09.02.13 på speiderhuset.

Lørdag 9. februar gjør vi en innsats
for å bli ferdige med de lokalene som primert er til bruk for speiderne. Vi
kommer til å male litt, legge gulvbelegg, rydde og kaste endel gammelt material
som har hopet seg opp over årenes løp, etc.
Vi møter opp kl 0900 med
friskt mot og håper på å bli ferdige i løpet at (tidlig) ettermiddag, alt
avhengig av hvor mange som stiller. Lunsj og kaffe ordner vi!Vi sees neste lørdag!