Arrangementet i byen lørdag 11.05.13 avlyses

Det er flere som har sagt at de ikke kan stille på
lørdag 11.05.13 grunnet kr himmelfarts lang helgen. Vi avlyser derfor
arrangementet i byen. Vi satser heller på noe lignende etter ferien, angivelig
siste lørdagen i august.