Vi møtes på speiderhuset.

Vi møtes på speiderhuset.

Speiderhuset, Nygårdsveien 1A, vis a vis Botne kirke