Speiderhuset undergår en stor opppussingsprosses fra 01.08.12 til 01.12.12

Vedr. oppussingsarbeidene på Speiderhuset


Etter en god dialog med holmestrand speidergruppe har Botne menighet kjøpte tomten til Speiderhuset fra OVF,og det har blitt dannet et sameie mellom speiderne og menigheten for speiderhuset.

Da menigheten kommer til å bruke speiderhuset til en del mer av sine aktiviteter ble det bestemt og gjøre endel
om på rominndelingen, og generellt ruste opp huset.

Arbeidene er blitt utført på dugnad fra menigheten og speiderne, og mye har allerede blitt gjort:- Innkleding av utvendig terrasse- Ny, stor utvending terrasse er anlagt- Riving av vegger i kjellern- Utvide kjøkkenet- Planering av inngangspartiet og fjerne rampe- Legging av gråmix i inngangspartiet- Innstallering av varmepumper i begge etasjer- Nytt gulvbelegg- Maling og oppussingNoen punkter gjenstår og vil bli fullført i løpet av høsten og vinteren:- Installere scene i storsal- Innstallere lydanlegg og WiFi- Ny innredning og kjøkkenutstyr i kjøkkenet- Lysarmaturer og vegglamper- Installere peiser i begge etasjene- Adgangssystem

M.a.o. vil det bli mer behov for dugnadsinnsats. Mer informasjon kommer seinere.