Leie av Speiderhuset v/ Botne kirke

  Speiderhuset, Nygårdsveien 1A, vis a vis Botne kirke

Huset ligger vis a vis botne kirke og passer fint til mindre selskaper.

For spørsmål ang booking/ leie vennligst kontakt oss på post@holmestrand.kirken.no   eller 33 06 40 50