Holmestrand speider gruppe v / Arve Saastad

Holmestrand  speidergruppe  opprinnelig stiftet  som 1. Holmestrand 
tropp har i år passert  den  høye alder av 102  år.Det var Osckar Lagerløv 
som  den  første  dagen i april 1917 stiftet  speidertroppen  bare ti år
etter at Robert Baden Powell  stiftet  speiderbevegelsen.


Lagerløv  mente  at barn og ungdom burde ha noe positivt å fylle 
fritiden med og derfor startet han speidertroppen. Det  første  året 1917 hadde man hele 37 speidere og
de deltok samme år i flaggheising  7 mai og hadde sin første troppsleir.
Det  fant sted i  nærheten  av Efterløt ved  Lågens  bredd med stor
deltagelse og mye moro.

Alf Enger Larsen  overtok som troppsleder i  1922. På den  tiden 
og også mange  ganger senere har  bl.a.  Kommersøya som har blitt  brukt som yndet turmål,  men også som leirsted. 

Larsen  var troppsleder i  tolv år  og deltok blant annet  på  verdens jamboree i England. Troppen var veldig aktive  under  begge  nevnte ledere og  var ofte  på  turer i Botnemarka  og Kistebakkene året rundt og var  ofte  på Larsens  hytte  nær Hynnås.

Speiderarbeidet var  forbudt under  krigen, men etter fredslutningen i 1945 ble de  gjenopptatt med Odd Hilsen som  troppsleder, assistert av Ragnar  Wisnes. På  40 tallet  klarte  troppen  tre  ganger å bli kretsmester, et resultat det står stor respekt av.

I 1955 ble Yngvar Grønnerød  troppsleder, men ble snart  avløst av Johnny Hansen som senere ble kretsleder. I 1955 ble  1. Holmestrand ulveflokk  stiftet med  Inger Kirstin Hansen som flokkleder.  Speidergruppa  kjøpte  hytta  på  Saueråsen i 1960 og den ble senere utvidet  og har idag 12  køyer. Daværende  troppsleder Gunnar  Helgesen var en meget viktig faktor i gruppas  aktivitet.

1960 og 70 tallet  var en meget aktiv tid  for ledere, ulvunger  og speidere  med en rekke  flotte turer  som  her ville  gå for langt å
nevne. Tidligere mangeårige gruppeleder  Ingeborg Li  la i sin tid  ned et  stort arbeide  og  hun gikk i bresjen for at vi til slutt fikk 
speiderhus som vi nu benytter.

Speidergruppa har også  hytte  ved  Djupdalskleiva ,det er Stjernebo  og  hytta  har vi hatt siden  70 tallet.

På  60 tallet  hadde vi tre  speidere med på forbundets  villmarlkshaik i FEMUNDSMARKA. - Vidar Akerholdt-Arve Saastad og Arne
Slyngstad.
Etter  Ingeborg overtok Anfrid Sagen som  gruppeleder  og noen år senere undertegnede. Det ville gå for langt å nevne alle, men i
jubileumsåret  2017  er det  Hans Dahl  som er  gruppeleder og Reidun Løkkemyr som er flokkleder. Samt Asbjørn Backe  er  troppsleder. 

Sist  troppen  sikret seg kretsmesterskapet var i 2006  og de kan også se tilbake  på en 13  plass i speider NM. Gruppas  høyeste  medlemsanntall var på  60-70 tallet en gang med omlag 170 medlemmer  og idag  er vi  omlag 35