Lørdag 22.09.12 Dugnads gjengen på Stjernebo

Lørdag 22.09.12 Dugnads gjengen på Stjernebo

Vi var en fin dugnads gjeng på 6 ulveunger og aspiranter, samt 7 foreldre og 2 ledere, som ga stjernebo en skikkelig opppussing.

Vi hadde fått sponset maling av monter og H bygg og Limaco hadde lånt oss aggregat.

Takk til alle som hadde anledning til å møte.