En speider er flink til å rive.

En speider er flink til å rive.

Evin sto på og knuste alt på hans vei.

Han var eneste speider som hadde anledning til i stille.